//
you're reading...
Tineri politicieni clujeni

Interviu Florin Moldovan OT PNL

FLORIN MOLDOVAN OT PNL

Datorită vârstei și entuziasmului, membrii organizațiilor de tineret se implică mult în activități de distribuire a materialelor electorale în cutii poștale sau stradal,  campanii door-to-door, lipire de afișe. La un moment dat, ei riscă să fie desconsiderați de către seniori, care nu îi văd capabili de altceva. Tratarea organizației de tineret mature, cu o activitate politică autentică, drept o firmă de lipit afișe, poate stârni nemulțumiri și conflicte. Tinerii își doresc să evolueze politic, cer să le fie
acordată șansa de a-și demonstra capacitățile, în timp ce unii seniori se ambiționează să își păstreze scaunul, în ciuda inactivității sau lipsei lor de performanță, în defavoarea tinerilor care îi pot înlocui cu ușurință. Presiunea noului, a celor care vin din spate cu forțe proaspete, asupra celor cu funcții, dar neperformanți, reprezintă o sursă reală de disensiuni.

I1. Modele politice

Portretul omului politic ideal poate fi proiectat doar în cadrul unei societăți utopice. Politicianul
este cetățeanul căruia i s-a conferit demnitate publică prin mecanism electoral,
iar un om profund moral, cu trecut imaculat si caracter vertical nu ar fi
niciodată votat de o nație obișnuită să selecteze liderii pe criterii
sentimentale, telenovelistice. Omul politic ideal ar trebui să fie corect, să
facă politică pentru oameni și nu pentru clientelă. În centrul preocupărilor
sale trebuie să fie cetățeanul și nu un stat abstract în numele căruia îi este
permis orice abuz. Apoi, acesta trebuie să fie apropiat de comunitatea pe care
o reprezintă, să o consulte și să țină cont de opiniile, necesitățile și
idealurile acesteia. Trebuie să fie vizionar, să aibă capacitate de prognoză și
să fie promotor al modelelor de dezvoltare durabilă. Politicianul ar trebui să
fie un bun profesionist, omul potrivit, la locul potrivit: economistul ar trebui să se ocupe de economie,
profesorul de învățământ și cultură, medicul de sănătate ș.a.m.d. Nu în ultimul
rând, omul politic ar trebui să fie competent, iar în cazul în care își
dovedește incompetența ar trebui să fie responsabil  și să își dea demisia, nu să se agățe de
putere cu consecințe fatale pentru poporul pe care îl conduce. Însă, astfel
formați, pentru a fi acceptați, percepuți și promovați ca lideri politici ai comunității,
trebuie ca și aceasta să evolueze.  Un model
viabil este pentru mine Crin Antonescu, o personalitate ce a reușit să impună
bunul-simț în politică. Indiferent de dificultatea situațiilor, el a exclus
compromisul și nesimțirea caracteristică majorității liderilor politici români
actuali. Varujan Vosganian este o altă personalitate a cărui complexitate
transcende limitele personajului politic, prin dimensiunea sa culturala și
literară. Varujan mă inspiră prin activitatea politică, literară și prin calitățile
personale: verticalitate, respect față de trecut, vastitate culturală.

I2. Diferente intre generații

Membrii organizației de tineret interacționează rar cu seniorii, în general în perioada
campaniilor electorale și a alegerilor interne de partid. Președinții
organizației de tineret, ca membrii de drept sau aleși, fac parte din birourile
de seniori și se confruntă în general primii cu diferențele de mentalitate și
abordare politică dintre tineret și seniori. Punctele de dezacord între ei derivă,
în mare parte, din diferențele de percepție: modul în care sunt văzuți tinerii
de către cei experimentați. Pot exista diferențe de abordare în cadrul luptei
interne pentru funcții în partid, atunci când tineretul dorește să promoveze
reprezentanți în structura principală de conducere a partidului. Dezacorduri
mai pot apărea și la nivelul susținerii implementării unor proiecte politice. Datorită
vârstei și entuziasmului, membrii organizațiilor de tineret se implică mult în
activități de distribuire a materialelor electorale în cutii poștale sau
stradal,  campanii door-to-door, lipire de afișe. La un moment dat, ei riscă să fie desconsiderați de către seniori, care nu îi văd capabili de altceva. Tratarea organizației de tineret mature, cu
o activitate politică autentică, drept o ”firmă de lipit afișe”, poate stârni
nemulțumiri și conflicte. Tinerii își doresc să evolueze politic, cer să le fie
acordată șansa de a-și demonstra capacitățile, în timp ce unii seniori se
ambiționează să își păstreze scaunul, în ciuda inactivității sau lipsei lor de
performanță, în defavoarea tinerilor care îi pot înlocui cu ușurință. Presiunea
noului, a celor care vin din spate cu forțe proaspete, asupra celor cu funcții,
dar neperformanți, reprezintă o sursă reală de disensiuni. Însuflețirea și
ambiția specifică tinereții ar trebui combinată cu experiența seniorilor în
scopul implementării în comun a proiectelor politice, dincolo de orgolii sau
dezacorduri cauzate de vârstă, vechime sau situație financiară.

I3. Evolutia politica

Orientarea profesională, situația financiară, relațiile sociale sunt importante și pot
influența evoluția unui individ în ierarhia partidului, pe scena politică
locală și națională. Promovarea pe criterii de apartenență familială înseamnă
nepotism și poate influența negativ motivația membrilor obișnuiți de partid
care, observând avantajele acordate rudelor, devin demotivați în munca pentru
partid. O organizație matură de tineret observă și sancționează aceste posibile
abuzuri. Totuși, o persoană poate fi defavorizată de înrudirea sa cu un lider, organizația
putându-i refuza promovarea pentru a nu fi acuzată de nepotism. Specializarea profesională
constituie un real avantaj  pentru evoluția politică. Cunoștințele dobândite într-un anumit domeniu de activitate reprezintă atuuri față de adversar, într-o situație dată. Profesiile economice
conferă practicantului cunoștințe valoroase în acest domeniu ce pot conduce la
proiecte politice de succes, în măsură să influențeze evoluția acestuia pe
scara ierarhică sau pot constitui avantaje într-o confruntare de idei.
Profesiile filologice și juridice dezvoltă abilitățile retorice, puncte forte
în cazul candidaturii într-o funcție politică. Evoluția  în cadrul partidului este restricționată de
lipsa unei pregătiri profesionale și nu de specificul acestei pregătiri. Din
punctul de vedere al relațiilor, un partid politic reprezintă o suma de
indivizi ce interrelaționează permanent. Natura onestă sau veroasă a acestor
relații poate favoriza sau nu evoluția unui individ, la un moment dat. Problema
apare atunci când o persoană incompetentă este promovată în funcții de
conducere, devenind un punct slab al întregii organizații. Situația financiară
a membrilor unei organizații politice de tineret este importantă din
perspectiva potenței respectivei organizații în a-și finanța singură propriile
acțiuni și proiecte. Dar, chiar dacă puterea financiară a întregii organizații
este importantă, puterea financiară a fiecarui membru în parte nu este – sau
cel puțin nu ar trebui să fie – o condiție pentru promovarea în ierarhia
partidului. Aceasta depinde strict de calitățile organizatorice, de
competențele oratorice sau manageriale, de carisma, de inteligența și cultura
politică.

I4. Formarea politicienilor europeni

Din momentul aderării României la Uniunea Europeană, orice act politic implică și o
raportare la această nouă realitate, românii având noi drepturi și obligații
impuse de acquis-ul comunitar. Uniunea Europeană este o structură complexă,
pentru a cărei înțelegere profundă și gestionare este necesară o pregătire
temeinică. Așadar, pentru administrarea statului în acest nou context politic
european, orice om politic român are nevoie de pregătire internațională, de
studiul politicilor europene și de schimburi de experiență. Dar, în contextul
crizei, aceste schimburi de experiență internațională ar putea fi excluse din
bugetul instituțiilor, fiind considerate cheltuieli nejustificate.

I5. Descentralizarea decizionala

Dacă ,,centralizarea” presupune soluții de la nivel central pentru probleme locale,
descentralizarea nu este un proces invers – solutii locale pentru probleme
naționale. Aceste soluții sunt strict dependente de context, de datele exacte
ale fiecărei chestiuni și nu cred ca pot fi discutate la nivel general. Descentralizarea
decizională este necesară pentru a facilita comunităților locale dezvoltarea în
funcție de potențialul fiecăreia, e mult mai firesc ca deciziile să fie luate
de către administrația locală care cunoaște bine comunitatea respectivă pe
linie de capacitate și direcție de dezvoltare. Însă extrapolarea deciziilor și
soluțiilor de la nivel local la nivel național ar fi inadecvată pentru că oamenii
politici eficienți pe plan local pot fi ineficienți în administrația centrală.
Cred că există soluții locale pentru probleme locale și soluții naționale
pentru probleme naționale. Sperăm că orasul Clujul va fi mai bine reprezentat în administrația centrală de persoane cu coloană vertebrală, inițiativă și competență.

I6. Mentalitatea publica

Schimbarea mentalității publice în spiritul responsabilității sociale, educarea populației
în sensul trezirii conștiinței sale politice, a cunoașterii problematicii
vieții publice, a mecanismelor de funcționare a statului democratic, este un
proces de durată. Acesta poate fi inițiat în școală, prin orele de cultură
civică, coroborate cu dezbateri și întâlniri ale elevilor cu persoane publice,
care îi pot învăța de la o vârstă fragedă ce înseamnă pluralismul, toleranța,
votul cerebral versus vot emoțional, proiectele de dezvoltare ale cetății și
modalitățile de implementare. Responsabilizarea socială decurge din
conștientizarea valorii votului acordat. Doar un om corect informat și cu o
competență educată de gândire civică poate discerne și alege în cunoștință de
cauză, pentru binele său și a comunității, fără a fi manipulat. Informarea
continuă, ulterioară, a adultului, trebuie făcută prin mass-media liberă de presiuni
politice. De asemenea, partidele sunt datoare față de electorat să inițieze
campanii de informare publică. Doar prin acțiunea concertată a instituțiilor de
învățământ, ale mass-mediei și ale partidelor politice putem avea un popor
educat și responsabil de alegerile pe care le face. Dar, cel mai important este
un mediu economic prosper care să favorizeze deschiderea oamenilor spre progres
material, spiritual și politic.

I7. Situatia femeii

În mediul politic, nu am întâlnit până acum prejudecăți care să pericliteze cariera
politică a femeilor care activează în acest domeniu. Totuși, o femeie care accede
peste noapte în prima linie a vieții politice tinde să stârnească suspiciuni
legate de modalitatea în care ea a reușit să evolueze atât de brusc. Poate
exista prejudecata că ea a reușit acordând favoruri sexuale sau manipulând prin
șarmul feminin anumiți lideri care ar fi promovat-o. Însă, dacă aceste
suspiciuni se dovedesc nefondate și frumusețea ei este dublată de farmecul
inteligenței și al bunului-simț, femeia – om politic este exonerată de astfel
de banuieli. În viața politică, femeia are egalitate deplină de șanse, așa că
nu cred că ar trebui să punem această problemă pentru că, problematizând
presupuse inegalități apare riscul discriminări pozitive. Femeia în politică
are și trebuie să beneficieze exact de aceleași drepturi și responsabilități ca
și bărbatul. Activitatea politică este una intelectuală, iar diferențele fizice
dintre femei și bărbați nu influențează în nici un fel acest domeniu de
activitate.

I8. Experiență personală și proiecte

Am început politica de la bază, ca simplu membru, sperând într-o evoluție ulterioară în
cadrul partidului și pe scena politică locală și națională. Cred ca cel mai bun
lucru pe care îl poate face o persoană nou intrată într-o organizație politică
este să participe la ședințe, să asculte ce se discută, să se informeze asupra
problemelor interne de partid, asupra politicilor naționale, să-și construiască
o imagine clară a partidului și a vieții politice, să se definească pe sine ca
actor în acel partid și eventual pe scena politică generală. Această autoevaluare
vizează abilitățile, competențele și aptitudinile prin care persoana se poate
promova pe sine și organizația pe care o reprezintă. După faza inițială de poziționare
în cadrul grupului, cu aspirațiile și motivațiile astfel dobândite, orice
membru contribuie la punerea în practică a politicii partidului începând de la
munca de lipit de afișe, de distribuire de materiale în cutiile poștale,  campanii door-to-door și până la discutarea problemelor de partid în cadrul ședințelor. Prin contribuția activă, fiecare
nou membru se atașează de valorile partidului, iar odată cu vechimea, sentimentul
identificării cu organizația devine tot mai puternic. Discutarea proiectelor în
cadrul ședințelor, conceperea lor împreună cu colegii de partid, transpunerea
lor în realitate îmi oferă un cadru unic de manifestare intelectuală. Unul
dintre proiectele pe care le coordonez în acest moment este activitatea de
comentarii în presă a grupului liberal prin care încercăm să dăm o reacție
adecvată realităților politice actuale. Încercăm să ripostăm împotriva manipulării
orchestrate de un partid rival care inundă mediul online cu mesaje
pro-guvernamentale tendențioase, fără nici o legătură cu realitatea.  Invadarea ziarelor on-line cu comentarii și reacții părtinitoare, lipsite de obiectivitate, cu atacuri la persoana
liderilor opoziției locale sau naționale, reprezintă un mod murdar de a
manipula cititorii. Ca proiecte de viitor, fiind profesor, doresc să contribui
la educarea și responsabilizarea comunității prin organizarea de dezbateri în
școli pe teme istorice, culturale și politice, cu participarea personalităților
care să-i inițieze pe tineri în aceste domenii, să le deschidă noi orizonturi.

Hobby

Timpul liber îl dedic cu plăcere lecturii, scrisului și sportului. Practic culturismul pentru întreținerea
fizică; corpul și mintea sunt un ansamblu unitar, ambele trebuie perfecționate
prin antrenament.

Reclame

Discuție

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: